Lebourne förvärvar två fastigheter i Enköping

7 april 2015

Genom fastighetsbolaget Lebourne Real Estates senaste förvärv av fastigheterna Centrum 23:10 och Centrum 16:1, får bolaget en dominerande äganderoll vid Stora Torget i Enköping.

Fastigheterna omfattar cirka 4.400 kvm. Säljare var Brogripen som fortsättningsvis skall koncentrera sig på renodlade bostadsfastigheter. Läs mer i Fastighetsvärlden.

Fastigheten Centrum 23:10 inrymmer större hyresgäster såsom H&M och JC med flera samt bostäder.