LEBOURNE KÖPER I GAMLA STAN
Lebourne Invest AB har förvärvat fastigheten Cybele 12 i Gamla stan i Stockholm. Fastigheten är belägen i hörnet Stora Nygatan och Tyska Brinken. Byggnaden, vars ursprung bedöms till mitten av 1600-talet, är fullt uthyrd och inhyser fyra kontorslokaler samt en restaurang i markplan. Detaljer från ursprungliga byggnadsår är bevarade såväl interiört som exteriört, bland annat ett rikt dekorerat bjälktak och utsmyckningar på fasaden.
Lebourne Invest AB äger och förvaltar centrala fastigheter i framförallt Östergötland och Mälardalen. Med detta förvärv tar man sitt första steg in på stockholmsmarknaden.