Lebourne förvärvar Cityhuset i Motala

Lebourne förvärvar Cityhuset i Motala

Lebourne Real Estate AB har förvärvat fastigheten Garvaren 5 (Cityhuset) i Motala. Fastigheten ligger centralt i Motala och kompletterar bolagets övriga bestånd på ett positivt sätt. Här finns en blandning av butiker och bostäder. Förvärvet är förenligt med bolagets...
Lebourne förvärvar två fastigheter i Enköping

Lebourne förvärvar två fastigheter i Enköping

Genom fastighetsbolaget Lebourne Real Estates senaste förvärv av fastigheterna Centrum 23:10 och Centrum 16:1, får bolaget en dominerande äganderoll vid Stora Torget i Enköping. Fastigheterna omfattar cirka 4.400 kvm. Säljare var Brogripen som fortsättningsvis skall...