Var betalar jag min hyra?

På hyresavin framgår vilket bankgironummer du ska betala till. Om du inte har mottagit hyresavi, var god kontakta Viredo, hyra@viredo.se.

Hur felanmäler jag?

Ring FF Fastighetsservice AB på tel: 0771-330 300.

Hur betalar jag med autogiro?

Här till höger hittar du blanketten för ansökan om autogiro. Om du är osäker på hur du ska göra, var god kontakta Viredo, hyra@viredo.se.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Var god skicka en skriftlig uppsägning till Lebourne Invest AB, Kivra: 556659-3470, 106 31 Stockholm.

Vad är SBA för någonting?

SBA står för Systematiskt brandskyddsarbete och är det lagstadgade ansvar som fastighetsägare och hyresgäst har att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Läs mer i dokumentet på denna sida.

Blanketter / Dokument

Title Download
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  1 files      65 downloads
Download
Ansökan om autogiro
  1 files      64 downloads
Download

Fastighet

Felanmälan
FF Fastighetsservice AB
Tel: 0771-330 300

Ekonomi

Avifrågor
Viredo AB
hyra@viredo.se

Hyresvärd

Uthyrning
Lebourne Invest AB
uthyrning@lebourne.com

Brandskyddsarbete SBA

Brandskyddspartner AB
Telefon: 011-33 30 561