Var betalar jag min hyra?

På hyresavin framgår vilket bankgironummer du ska betala till. Om du inte har mottagit hyresavi, var god kontakta FF Fastighetsservice via kundtjänst, tel: 0771-330 300.

Hur felanmäler jag?

Ring FF Fastighetsservice AB på tel: 0771-330 300.

Hur betalar jag med autogiro?

Här till höger hittar du blanketten för ansökan om autogiro. Om du är osäker på hur du ska göra, var god kontakta FF Fastighetsservice via kundtjänst, tel: 0771-330 300.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Var god skicka en skriftlig uppsägning till Lebourne Invest AB, c/o FF Fastighetsservice AB, Box 5018, 600 05 Norrköping.

Vad är SBA för någonting?

SBA står för Systematiskt brandskyddsarbete och är det lagstadgade ansvar som fastighetsägare och hyresgäst har att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Läs mer i dokumentet på denna sida.

Blanketter / Dokument

Title Download
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  1 files      43 downloads
Download
Ansökan om autogiro
  1 files      45 downloads
Download

Fastighet

Felanmälan – underhåll – tillsyn
FF Fastighetsservice AB
Tel: 0771-330 300

Ekonomi

Hyresfrågor – fakturering – redovisning
FF Fastighetsservice AB
Tel: 0771-330 300

Hyresvärd

Uthyrning – förvaltning – drift
Lebourne Invest AB
E-post: hyresvarden@lebourne.com

Brandskyddsarbete SBA

Brandskyddspartner AB
Telefon: 011-33 30 561