Intresseanmälan

Dina uppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress:

Postnr:

Postort:

Telefon hem:

Telefon mobil:
Telefon arbete:

E-post:

Arbetsgivare:

Sammanlagt inkomst för hushåll:

Antal i familj:

Nuvarande hyresvärd (Namn, telefon):

Övrig info:
 Rökare Husdjur

Medsökande

Medsökande förnamn:

Medsökande efternamn:

Medsökande personnummer:

Medsökande adress:

Medsökande postnr:

Medsökande postort:

Medsökande telefon hem:
Medsökande telefon mobil:

Medsökande telefon arbete:

Medsökande e-post:

Medsökande arbetsgivare:

Medsökande nuvarande hyresvard:

Medsökande övrig info:
 Rökare

Önskemål

Önskad ort:

Önskat inflyttningsdatum:

Rum typ:
 1rok 2rok 3rok 4rok 5rok 6rok garage p-plats
Min storlek:

Max månadshyra:
Meddelande/Övrig info:
JAG SAMTYCKER Jag har tagit del av nedanstående regelverk och ger mitt samtycke enligt ovan samt är medveten om att Lebourne förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Personuppgiftslagen – PUL Enligt personuppgiftslagen ska du som registrerar dig hos oss lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med behandlingen avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, kreditupplysning, utlämnande eller samkörning inom vår kundserviceverksamhet. Lebourne är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig god service och information gällande ditt boende.

Söker du lokal?

Vi erbjuder lokaler i Stockholm, Norrköping, Söderköping, Enköping och Motala.

Lediga objekt

Söker du bostad?

Vi erbjuder hyreslägenheter i centrala Norrköping, Enköping och Motala.

Intresseanmälan